Bedømmelse af billeder fra Esbjerg Fotoklub

View Calendar

2023-09-04 18:30 - 21:00

Bedømmelse af billeder fra Esbjerg Fotoklub

Bedømmere:
Jens Chr. Nordestgaard (øvet)
Leif Bengtsson (øvet)
Per Tang (uøvet)

Bedømmelsen skal fremlægges i Esbjerg Fotoklub d. 12. sept.

Alle som vil overvære bedømmelsen skal være velkommen,
men uden at være aktive i bedømmelse og diskussion.

Af: admin