Danmarks hyggeligste fotomaraton

View Calendar

2021-08-21 09:00 - 14:00

Invitation til 6933 FM – Danmarks hyggeligste fotomaraton

Kibæk Fotoklub er glade for at invitere medlemmerne i FotoGruppen Midtwest
til 6933 FM – Danmarks hyggeligste fotomaraton

Lørdag den 21. august 2021 kl. 9.00

Mødested: Alhuset, Kastanie Allé 27, 6933 Kibæk
6933 FM – Danmarks hyggeligste fotomaraton foregår i og omkring Kibæk, og vægter
både det sociale og det fotografiske højt. Det skal være hyggeligt at være amatørfotograf.
Alle med et kamera og lyst til at være sammen med andre amatørfotografer er velkomne,
og du behøver ikke at have deltaget i en fotomaraton før.
Efter den fælles velkomst og kaffe udtrækkes 5 fotografiske emner, som skal løses inden
fotomaratonen slutter. Undervejs går du rundt i Kibæk, hvor du må lave alle de billeder, du
vil af hvert emne. Du kan altså risikofrit eksperimentere med motiver, ideer, vinkler og
indstillinger. Når du kommer hjem, udvælger og efterbehandler du 1 billede for hvert af de
5 fotografiske emner, hvorefter du indsender dine 5 billeder.

Program for dagen
9.00 Velkomst og kaffe
9.30 Introduktion til fotomaraton og udtrækning af de fotografiske emner
13.00 Fotomaraton slutter
13.15 Frokost
14.00 Afslutning
Indsendelse af billeder
Seneste frist for indsendelse af dine billeder er den 28. august 2021 kl. 12.00. Send dine
billeder til 6933FM@kibaekfotoklub.dk og brug gerne wetransfer.com.

Resultater
Senest den 4. september 2021 vises resultaterne på www.KibaekFotoklub.dk og vinderne
får direkte besked.

Præmier
Der er symbolske præmier og diplomer til emnevindere samt den samlede vinder.
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.
Tilmeld dig senest den 14. august 2021 på 6933FM@kibaekfotoklub.dk hvor du bedes
oplyse navn og emailadresse samt tilhørsklub.
Pris
100,- pr deltager, som betales ved ankomst med kontanter eller mobilepay.
Yderligere information
Hvis du har spørgsmål omkring arrangementet, er du meget velkommen til at kontakte
Martin Seest, seest1947@gmail.com, tlf. 23471848
Jørgen D. Vestergaard, jdvestergaard@hotmail.com, tlf. 21484955

Spørgsmål og svar
• Hvem deltager i 6933 FM?
– Kibæk Fotoklub har indbudt lokale fotoklubber i håbet om, at vi kan hygge,
inspirere og udvikle hinanden

• Hvilke regler er der for optagelse af billederne?
– Dine billeder skal laves på dagen for fotomaratonen i tidsrummet 9.30 –
13.00. Billederne skal laves i Kibæk by, afgrænset af byskiltene.

• Hvor meget må jeg efterbehandle billederne?
– Du må lave almindelig billedbehandling som eksempelvis beskæring, farve,
lys og kontrast lige som du også må også fjerne ting i billedet. Lad være med
at lave overbehandlede ”photoshopbilleder” eller sammensætning af flere
billeder i billedbehandlingsprogram.
• Hvad med rettigheder til billederne?
– Når du indsender dine billeder, giver du Kibæk Fotoklub lov til at vise dine
billeder på www.KibaekFotoklub.dk sammen med dit navn. Du beholder selv
alle rettigheder.

• Hvad går deltagerbetalingen til?
– Betalingen går udelukkende til direkte udgifter. Kibæk Fotoklub planlægger
ikke overskud af arrangementet.

• Hvad er præmierne?
– Der uddeles præmier og diplomer til vinderen af hver af de 5 kategorier samt
til den samlede vinder. Præmierne er symbolske for at fokusere på det
sociale og holde prisen lav.
• Hvem og hvordan bedømmes billederne?
– De indsendte billeder bedømmes af 2 eksterne og uafhængige dommere.
Dommerne bedes hver for sig vælge og rangere de 5 bedste billeder inden
for hver kategori. De 5 billeder tildeles følgende points: 1. plads – 10 points,
2. plads – 5 points, 3. plads – 3 points, 4. plads – 2 points, 5. plads – 1 point.
Pointsene fra de to dommere lægges sammen hvilket giver det samlede
resultat.
Ved pointlighed trækkes lod.
Før dommerne modtager billederne, bliver disse anonymiserede og
randomiserede.

 

Af: admin