Jyske

View Calendar

2024-04-13 09:00 - 18:00

13. Udstillingen

Udstillingen afholdes lørdag, den 13. april 2024 i Nordre Fælleshus, Nylandsvej 14-18, 8600 Silkeborg

Fotoklubben Focus Silkeborg er ansvarlig for, at samtlige antagne billeder ophænges på et til formålet egnet sted, synligt for publikum.

Billederne nedtages efter afslutningen af udstillingen og tages med hjem af de fremmødte klubber/fotografer. Liste over antagne billeder med numre eller lignende, som referer til de udstillede billeder, vil være tilgængelig på udstillingen.

Udstillingsprogrammet tilrettelægges af Fotoklubben Focus Silkeborg, men skal som minimum indeholde et punkt, hvor dommerne kommenterer et udvalg af de antagne billeder.

Udstillingsprogrammet med relevante praktiske oplysninger offentliggøres i god tid på SJF’s (www.jyskefotoklubber.dk ) og SDF’s hjemmesider.

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber forbeholder sig ret til at lade indsendte billeder reproducere og benytte til alle for Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber gavnlige formål.

Af: admin