Bekendtgørelse vedr. Pressefotografering

Bekendtgørelse vedr. Pressefotografering

Bekendgørelse vedr. Pressefotografering.

Allerede i 2019, da mange af landets pressefotografer blev afskediget p.g.a. nedskæringer, besluttede vi i FotoGruppen Midtwest ikke at levere gratis billeder til medierne – dagblade, ugeaviser m.m.

Der har siden været et par gange hvor nogle af vore medlemmer har påtaget sig opgaver for betaling til klubben, og det er fint nok, men den betaling vi sender faktura på til medierne, ligger en anelse over hvad vi har kendskab til at professionelle frilance-fotografer tager, da de jo skal leve af det, så vi vil ikke gå dem i bedene.

Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at gøre medierne opmærksom på at vores pris er højere end en proff. frilancefotograf.

Såfremt det er opgaver som klubben modtager betaling for, skal vores kasserer hurtigst mulig efter opgaven oplyses om det, og også om antal brugte billeder og tidsforbrug – her er det den tid der er brugt fra man starter med at gøre klar til opgaven – tiden fra man kører hjemme fra, til man er hjemme igen, samt den tid der bruges på at redigere og sende billederne, og så skal der under billederne stå: Foto: FotoGruppen Midtwest. D.v.s., at hvis der ikke står: Foto: FotoGruppen Midtwest under billederne, er det ikke billeder som FotoGruppen Midtwest vil lægge navn til at have leveret til aviser eller andre medier.

Såfremt alt dette ikke bliver overholdt, er det ikke en FGM-opgave.

Hvis nogle af vore medlemmer selv tager disse opgaver i eget navn er det ok, men vi vil fra klubben gerne opfordre til at man også tager en højere betaling end de som skal leve af det, og ved gratis billeder, håber vi at man tænker båbe på de som skal leve af det, og de fotografer som mistede deres job.

Mvh.

Bestyrelsen i FotoGruppen Midtwest

Af: admin

Skriv et svar