Danmarks hyggeligste fotomaraton

Danmarks hyggeligste fotomaraton

Invitation til 6933 FM – Danmarks hyggeligste fotomaraton

Kibæk Fotoklub er glade for at invitere medlemmerne i FotoGruppen Midtwest til 6933 FM – Danmarks hyggeligste fotomaraton

Lørdag den 21. august 2021 kl. 9.00

Mødested: Alhuset, Kastanie Allé 27, 6933 Kibæk 6933 FM – Danmarks hyggeligste fotomaraton foregår i og omkring Kibæk, og vægter både det sociale og det fotografiske højt. Det skal være hyggeligt at være amatørfotograf. Alle med et kamera og lyst til at være sammen med andre amatørfotografer er velkomne, og du behøver ikke at have deltaget i en fotomaraton før. Efter den fælles velkomst og kaffe udtrækkes 5 fotografiske emner, som skal løses inden fotomaratonen slutter. Undervejs går du rundt i Kibæk, hvor du må lave alle de billeder, du vil af hvert emne. Du kan altså risikofrit eksperimentere med motiver, ideer, vinkler og indstillinger. Når du kommer hjem, udvælger og efterbehandler du 1 billede for hvert af de 5 fotografiske emner, hvorefter du indsender dine 5 billeder.

Program for dagen 9.00 Velkomst og kaffe 9.30 Introduktion til fotomaraton og udtrækning af de fotografiske emner 13.00 Fotomaraton slutter 13.15 Frokost 14.00 Afslutning Indsendelse af billeder Seneste frist for indsendelse af dine billeder er den 28. august 2021 kl. 12.00. Send dine billeder til 6933FM@kibaekfotoklub.dk og brug gerne wetransfer.com.

Resultater Senest den 4. september 2021 vises resultaterne på www.KibaekFotoklub.dk og vinderne får direkte besked.

Præmier Der er symbolske præmier og diplomer til emnevindere samt den samlede vinder. Tilmelding Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning. Tilmeld dig senest den 14. august 2021 på 6933FM@kibaekfotoklub.dk hvor du bedes oplyse navn og emailadresse samt tilhørsklub. Pris 100,- pr deltager, som betales ved ankomst med kontanter eller mobilepay. Yderligere information Hvis du har spørgsmål omkring arrangementet, er du meget velkommen til at kontakte Martin Seest, seest1947@gmail.com, tlf. 23471848 Jørgen D. Vestergaard, jdvestergaard@hotmail.com, tlf. 21484955

Spørgsmål og svar • Hvem deltager i 6933 FM? – Kibæk Fotoklub har indbudt lokale fotoklubber i håbet om, at vi kan hygge, inspirere og udvikle hinanden

• Hvilke regler er der for optagelse af billederne? – Dine billeder skal laves på dagen for fotomaratonen i tidsrummet 9.30 – 13.00. Billederne skal laves i Kibæk by, afgrænset af byskiltene.

• Hvor meget må jeg efterbehandle billederne? – Du må lave almindelig billedbehandling som eksempelvis beskæring, farve, lys og kontrast lige som du også må også fjerne ting i billedet. Lad være med at lave overbehandlede ”photoshopbilleder” eller sammensætning af flere billeder i billedbehandlingsprogram. • Hvad med rettigheder til billederne? – Når du indsender dine billeder, giver du Kibæk Fotoklub lov til at vise dine billeder på www.KibaekFotoklub.dk sammen med dit navn. Du beholder selv alle rettigheder.

Hvad går deltagerbetalingen til? – Betalingen går udelukkende til direkte udgifter. Kibæk Fotoklub planlægger ikke overskud af arrangementet.

Hvad er præmierne? – Der uddeles præmier og diplomer til vinderen af hver af de 5 kategorier samt til den samlede vinder. Præmierne er symbolske for at fokusere på det sociale og holde prisen lav. • Hvem og hvordan bedømmes billederne? – De indsendte billeder bedømmes af 2 eksterne og uafhængige dommere. Dommerne bedes hver for sig vælge og rangere de 5 bedste billeder inden for hver kategori. De 5 billeder tildeles følgende points: 1. plads – 10 points, 2. plads – 5 points, 3. plads – 3 points, 4. plads – 2 points, 5. plads – 1 point. Pointsene fra de to dommere lægges sammen hvilket giver det samlede resultat. Ved pointlighed trækkes lod. Før dommerne modtager billederne, bliver disse anonymiserede og randomiserede.

Af: admin

Skriv et svar