Den Nationale 2022

Den Nationale 2022

Den Nationale afvikles en gang årligt og vises som udstilling i forbindelse med landsmødet.

Medlemskategorierne “SDF Fuld” og “SDF Ekstra” kan deltage i Den Nationale.

“SDF intro”, “SDF Basis” og medlemmer der er i kontingent restance kan ikke deltage.

Indkaldelse og bedømmelse af Den Nationale 2022, varetages af Aalborg fotoklub.

Samtidigt med Den Nationale indkaldes der også billeder til SDF’s årbog.

Entryform

Registrering og entryform forgår via hjemmesiden www.sdfkonkurrence.dk.

Lyd/billedserier tilmeldes via sdf.dk senest en måned før landsmødet.

Det helt frie billede tilmeldes og indleveres på landsmødet.

Kalender:

Upload og registrering starter: 15. marts 2022 Deadline for upload: 1. maj 2022 Bedømmelse: 11. juni 2022 Offentliggørelse af resultat: 1. juli 2022

Jury:

Jury 1: Monochrome papir og Serier papir

Herdis Halvas-Nielsen, Flensborg Kim Kristensen, Vejle Nicolai Godvin, Midtfyn

Jury 2: Farve papir og eksperimentalt papir

Bjarne Hyldgaard, Aalborg Una Streit Larsen, Brøndby strand Thomas Christensen, Aarhus

Jury 3: monochrome digital, landskab digital og farve digital

Jennifer Willis, Catchlight CC, Belfast Laurie Campbell, Catchlight CC, Belfast Ross McKelvey, Catchlight CC, Belfast

Gebyrer

For deltagelse i 1 kategori betales kr 205 For deltagelse i 2 kategorier betales kr 220 For deltagelse i 3 kategorier betales kr 235 For deltagelse i 4 kategorier betales kr 250 For deltagelse i 5 kategorier betales kr 265 For deltagelse i 6 kategorier betales kr 280 For deltagelse i 7 kategorier betales kr 295 For deltagelse i ”Det helt frie billede” kr 90 For deltagelse i lyd/billede kr 90

Gebyret indbetales via et link på tilmeldingen

Gebyret for Lyd/billede betales via SDF’s e-shop, link kommer senere i et specielt opslag.

Gebyr for det frie billede betales på landsmødet.

Antal

Hver autor må deltage i alle kategorierne med følgende antal:

Op til 4 billeder i hver af de nedenstående kategorier:

Monokrom papir Farve papir Monokrom digital Farve digital

Ekstra kategorier

I de to ekstra kategorier kan du indsende 4 billeder i hver kategori. I de ekstra kategorier kan du indsende både monokrom og farve eller et mix af disse.

I 2022 anvendes følgende ekstra kategorier:

Eksperimental papir Landskab digital

Serier

Op til 2 serier á 3-6 billeder.

“Det helt frie billede”

Author kan samlet indlevere højst 4 værker

Lyd/billede

Author kan samlet indsende højst 4 værker

Størrelse af papirbilleder

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm. Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt.

Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.

Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser, vil ikke deltage i bedømmelsen.

Størrelse af digitale filer

Formatet er 1920 pixels på længste led (altså tværformat skal være 1920 pixels bredde, højformat 1920 pixels høje, kvadratiske billeder 1920×1920 pixels). Filformat jpg på maks. 5 mb. Farverum sRGB.

Mærkning

Hvert billede skal have en unik titel for identificering af billedet. Titlen må ikke indeholde filtype, kameraoptagelsesnavne eller fotografens navn. Titler som ”ingen titel”, ”no-name” eller lignende må ikke anvendes.

Alle papirbilleder skal forsynes med en label generet via uploadprogrammet samt tydelig markering af op med en pil i øverste venstre hjørne på bagsiden.

Billedtitel, klubnavn og autors navn eller adresse må ikke fremgå af billedets forside.

Desuden skal der uploades en digital fil af alle billederne.

Forsendelse

Papirbilleder sendes til

Papirbilleder sendes med GLS til:

GLS pakkeshop Q8 Scheelsmindevej, 9200 Aalborg

Modtager:

Finn Elmgaard Agertoften 40 9200 Aalborg SV

Mobilnr: 22923893

Mail: Nationale2022@aalborgfotoklub.dk

Billederne skal være fremme senest 6. maj

Diskvalificering

Billeder, der ikke er mærket på angivne måde, vil blive diskvalificeret.

Gebyret for diskvalificerede billeder vil ikke blive tilbagebetalt.

SDF’s bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder der ikke lever op til de stillede krav.

Tilbageholdelse og returnering af billeder

Alle antagne billeder indgår i SDFs Nationale udstilling det pågældende år. SDF beholder billederne i et år, således at billederne er til udlån og medlemmer og klubber har lejlighed til at se og udstille billederne.

Alle antagne papirbilleder returneres i forbindelse med det efterfølgende års landsmøde. Alle antagne billeder gemmes digitalt. Disse bevares for eftertiden og vil kunne ses og downloades fra SDF´s hjemmeside. Alle ikke antagne papir billeder kan afhentes under landsmødet. De billeder, der ikke afhentes, eftersendes til deltagerne og bliver pålagt en portoafgift i henhold til gældende takster.

Værker i kategorien “Det helt frie billede” skal afhentes af autor, senest ved landsmødets afslutning.

Værker i kategorien Lyd/billede returneres ikke.

Begrænsninger

Billederne må ikke tidligere have været antaget eller præmierede med medaljer eller diplomer på Den Nationale. Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebilleder konverteret til monokrom.

Definitioner og regler for Den Nationale 2022

Reglerne for deltagelse på Den Nationale er beskrevet på SDF.dk, klik her

SDF’s Årbog

SDF udgiver hvert år en årbog, hvor der på 120 sider vises et bredt udsnit af dansk fotografi.
Billederne i årbogen bliver udtaget af et årbogsudvalg, der består af tre fotografer.
Alle SDF-ekstra og SDF-fuld medlemmer kan indsende op til 4 billeder til bedømmelse.
Billederne indsendes digitalt, og skal have en størrelse 1920 pixels på længste led. Billederne kan både være monokrom eller farve, mottivet er frit. Det eneste krav er at billedet ikke tidligere må har været med i årbogen.
Billederne uploades sammen med Den Nationale på samme webadresse. Det er gratis at deltage i årbogen, hvis man er SDFekstra eller SDFfuld medlem.
Du finder uploadsiden på www.sdfkonkurrence.dk
SDF har en stak gamle årbøger, så hvis du ønsker at købe en de ældre årgang, så brug følgende link, https://shop.sdf.dk/shop/category/arbog-3
Af: admin

Skriv et svar