Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i FotoGruppen MidtWest.

Torsdag den 2. Febr. 2023 kl. 19.00

i klubbens lokaler

 Bredgade 90A/Tømmergården 1, 6900 Skjern.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Grethe er på valg, og modtager IKKE genvalg.

Sager, som ønskes behandlet under punkt 9, – indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest torsdag den 26. januar 2023

Bestyrelsen har forslag til ændringer i vedtægter. Se medsendte…

HUSK: Kontingent på 1000,00 kroner skal være indbetalt senest 2. februar 2023 på konto nr.: 7780-1905587.

 

Klubben er vært med en øl/vand samt kaffe med brød

Med venlig hilsen

 

Pbv/ Grethe Larsen

PDF til print: Indkaldelsse til Generalforsamling

Af: admin

Skriv et svar